item10a
item4
item3
Mes. Of. Authorities

ROMANIAN VERSION

 

Este o adevărată onoare pentru Bucureşti și pentru Romania să găzduiască a V-a ediție a Campionatelor Mondiale de Karate WUKF organizate de Federația Romana de Karate WKC.

Sportul este din cele mai vechi timpuri cel mai bun ambasador al prieteniei, al respectului şi al adevăratelor valori umane. Așadar, ne revine datoria şi bucuria de a adresa cele mai calde urări de întâmpinare tuturor participanților la acest important eveniment.

Ministerul Tineretului şi Sportului din Romania susține organizarea acestui campionat care va aduce la București peste o mie de participanți din toate colţurile lumii, organizarea acestui eveniment de o înaltă ținută sportivă, dovedește încă odată că România rămâne un fidel susținător al sportului indiferent de ramura acestuia, iar Artele Marţiale oferă un excelent prilej de a aduce în același loc un număr mare de sportivi şi oficiali, stabilind legături de prietenie şi colaborare durabile. Este momentul potrivit pentru a dovedi că, dincolo de latura sportivă, Artele Marțiale se constituie într-un mediu de educare a personalității, a voinței şi a caracterului tuturor practicanților, indiferent de vârstă, de la copii la adulți.

Doresc să transmit tuturor participanților la Campionatul Mondial de Karate WUKF de la București, în numele Ministerului Tineretului şi Sportului şi al meu personal, un mesaj de bun venit în Romania tuturor participanților, fiind convinși că prima săptămână a lunii iunie, Bucureștiul va fi capitala mondială a artelor marţiale.

WELCOME TO ROMANIA, WELCOME TO BUCHAREST !

 

Ministru Nicolae Bănicioiu

ENGLISH TRANSLATION

 

It is a great honour for Bucharest and Romania to host the 5th WUKF Karate World Championships organized by the Romanian Karate Federation WKC.

Sport is, of ancient times, the best ambassador of friendship, respect and true human values. Thus, it is our duty and joy to address the warmest welcome wishes to all participants attending this important event.

The Romanian Ministry of Youth and Sports supports the organization of this tournament which will bring in Bucharest over a thousand participants from all over the world, organizing this event of elite sport demeanour proves once again that Romania remains a loyal supporter of sports regardless of its nature and Martial Arts gives an excellent opportunity to bring in the same place a large number of athletes and officials, establishing long lasting ties of friendship and cooperation. It's the right time to prove that, beyond the sports side, martial arts are an excellent environment to educate personality, willpower and character of all practitioners, regardless of age, from children to adults.

I want to send to all participants attending the WUKF Karate World Championships in Bucharest, on behalf of the Ministry of Youth and Sports and on my own, a message of welcoming to Romania, convinced that the first week of June, Bucharest will be the world capital of martial arts.

WELCOME TO ROMANIA, WELCOME TO BUCHAREST !

 

Minister Nicholas Banicioiu

item9
item11

In order :

NICHOLAS  BANICIOIU - MINISTRY OF SPORT OF ROMANIA

OSVALDO MESSIAS OLIVEIRA - WUKF  PRESIDENT

LIVIU CRISAN - GENERAL SECRETARY

MTSsigla
wukf